• จงเกา

ทองเหลือง

  • ทองเหลืองอุตสาหกรรมทองแดงแผ่นทองเหลืองบริสุทธิ์และท่อ

    ทองเหลืองอุตสาหกรรมทองแดงแผ่นทองเหลืองบริสุทธิ์และท่อ

    แผ่นทองเหลืองเป็นทองเหลืองตะกั่วชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีคุณสมบัติทางกลที่ดี และแปรรูปได้ดี สามารถทนต่อการแปรรูปด้วยแรงดันร้อนและเย็น ใช้ในการตัดและปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ เช่น ปะเก็น บูช ฯลฯ แผ่นทองเหลืองดีบุก มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง สมบัติทางกลที่ดี การประมวลผลด้วยแรงดันที่ดีในสภาวะเย็นและร้อน สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่ทนต่อการกัดกร่อนบนเรือและไอน้ำ ชิ้นส่วนและท่อร้อยสายที่สัมผัสกับน้ำมันและสื่ออื่น ๆ