• จงเกา

ท่อเชื่อม

  • ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กหนา เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

    ท่อเหล็กเชื่อม ท่อเหล็กหนา เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

    ทำโดยการรีดเหล็กโครงสร้างคาร์บอนต่ำหรือแถบเหล็กโครงสร้างโลหะผสมต่ำตามมุมเกลียวที่กำหนด (เรียกว่ามุมการขึ้นรูป) ลงในท่อเปล่าแล้วเชื่อมตะเข็บท่อเข้าด้วยกันสามารถผลิตด้วยเหล็ก Strip ที่แคบกว่า ทำให้ได้ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ข้อมูลจำเพาะแสดงโดยความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก * และท่อเชื่อมจะต้องมั่นใจว่าการทดสอบไฮดรอลิก ความต้านทานแรงดึงของการเชื่อม และประสิทธิภาพการดัดงอเย็นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด