• จงเกา

เอชบีม

  • โครงสร้างเหล็กอาคารเอชบีม

    โครงสร้างเหล็กอาคารเอชบีม

    เหล็กหน้าตัด H เป็นหน้าตัดที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการกระจายพื้นที่หน้าตัดที่เหมาะสมที่สุด
    และมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่เหมาะสมมากขึ้นเหล็กรูปตัว H มีข้อดีของการดัดงอที่แข็งแกร่ง
    ต้านทานการก่อสร้างเรียบง่าย ประหยัดต้นทุน และโครงสร้างเบาทุกทิศทาง