• จงเกา

การทดสอบใดที่สามารถใช้เพื่อแยกแยะคุณภาพของเหล็กเกลียวได้?

สอง (2).jpg

เพื่อชื่นชมข้อดีของเหล็กเส้นเกลียว สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

 

1. การระบุองค์ประกอบทางเคมี

การวิเคราะห์เนื้อหาของ C, Si, Mn, P, S ฯลฯ ในเหล็กเส้น

องค์ประกอบทางเคมีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM, GB, DIN และมาตรฐานอื่นๆ

2. การทดสอบสมรรถนะทางกล

การทดสอบแรงดึงเผยให้เห็นความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึง พื้นที่รับแรงอัด ฯลฯ

การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell หรือ Vickers

ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์สมรรถนะทางกลที่ระบุในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. การตรวจจับโลหะ

สังเกตตัวอย่างในเครื่องวิเคราะห์โลหะวิทยาเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและตัวอย่างคุณภาพต่ำ

พื้นผิวควรเรียบสม่ำเสมอไม่มีรอยแตกร้าวและสิ่งแปลกปลอม

4. ตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์

ตรวจสอบรูปลักษณ์ คุณภาพพื้นผิว ความเสียหายทางกล รอยแตก รอยบุบ ฯลฯ ด้วยสายตา

Ra ใช้สำหรับการตรวจจับความหยาบของพื้นผิว

5. ค้นหาความหมาย

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ใช้เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ เช่น คุณภาพโลหะ เสียง และพิกัดความเผื่อ

ตรวจสอบข้อบกพร่อง ความเสียหาย การเสียรูป ฯลฯ

สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติและระดับองค์กร

6. การทดสอบแบบไม่ทำลาย

ทั้งพื้นผิวและภายในได้รับการทดสอบโดยวิธีแทรกซึมของเหลวหรือวิธีอนุภาคแม่เหล็ก

ดังนั้นไม่ว่าผลการทดสอบจะตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรมก็สามารถประเมินเหล็กเส้นได้ดีหรือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบพิเศษและขั้นตอนการทดสอบ


เวลาโพสต์: 16 ต.ค.-2023